Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας του μηχανισμού ειδοποιήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ

Δημοσιεύτηκε ανακοίνωση του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα: «Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας του μηχανισμού ειδοποιήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ».

Η ανακοίνωση:

«ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας του μηχανισμού ειδοποιήσεων στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ»

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 18.11.2022 και ώρα 17:30 περίπου, ο μηχανισμός ειδοποιήσεων του
υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (Π&Υ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, βρίσκεται εκτός λειτουργίας με
αποτέλεσμα να μην παράγονται οι εκκρεμείς ειδοποιήσεις στο πλα ίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης των
ηλεκτρονικών διαδικασιών και ως εκ τούτου να μην αποστέλλονταιτα σχετικά επικουρικά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) στις δηλωθείσες διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των χρηστών.

Ενδεικτικά δεν αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όσον αφορά :

-τον νέο κωδικό πρόσβασης (password) στο πλαίσιο της αυτόματης διαδικασίας αλλαγής κωδικού

-τις ειδοποιήσεις για εισερχόμενες Επικοινωνίες από άλλους χρήστες ή/και Εκκρεμείς Ειδοποιήσεις από το
Σύστημα που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες

-τις προσκλήσεις προς οικονομικούς φορείς για συμμετοχή σε κλειστές διαγωνιστικές διαδικασίες

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους χρήστες

-να συνδέονται (login) σε τακτά χρονικά διαστήματα στο ΕΣΗΔΗΣ Π&Υ προκειμένου να λαμβάνουν γνώση
ενδεχόμενων επικοινωνιών ή/και ειδοποιήσεων ή/και προσκλήσεων στα πλαίσια εκτέλεσης των
ηλεκτρονικών διαδικασιών που τους αφορούν

-την αλλαγή των κωδικών πρόσβασής τους να την πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του
Κέντρου Εξυπηρέτησης, επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο.

Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης της εν λόγω δυσλειτουργίας και θα προβεί σε νεότερη
ανακοίνωση με την επίλυση αυτής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων
Φορέων και των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών».

Οικονομική ενημέρωση στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα