Περιφέρεια Κρήτης: Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ποταμού Αναποδάρη, Προϋπολογισμού 933.581,02 Ευρώ

Η Δ/νση Τεχνικών έργων ΠΕΗ της Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής Δημόσιας σύμβασης μελέτης, με τίτλο:

«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ποταμού Αναποδάρη»

Προϋπολογισμού 933.581,02 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

και χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ902

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστη σχέσης ποιότητας -τιμής .

Σύντομη περιγραφή:

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Αναποδάρη (κύριος κλάδος), με αρχή την νέα γέφυρα της επαρχιακής οδού 30 στα Πραιτώρια και πέρας κατάντη της γέφυρα Καλυβίων, τμημάτων μικρότερων ρεμάτων που συμβάλλουν στον κύριο κλάδο, και της δευτερεύουσας προς νότο πορείας του κύριου ρέματος, καθώς και μελέτη έργων διευθέτησης, την αντικατάσταση μιας γέφυρας, την μελέτη δύο νέων γεφυρών και την επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης γέφυρας, την μελέτη τεχνικού σε κλάδο του ρέματος και τις υποστηρικτικές μελέτες.

Περιλαμβάνεται η εκπόνηση των κάτωθι κατηγοριών μελετών:

  1. Υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13)
  2. Μελέτη τεχνικών έργων -Στατική Μελέτη (κατηγορία 08)
  3. Μελέτη συγκοινωνιακών έργων (κατηγορία 10)
  4. Τοπογραφική μελέτη (κατηγορία 16)
  5. Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία 20)
  6. Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία 21)
  7. Περιβαλλοντική Μελέτη (κατηγορία 27)
  8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
  9. Σύνταξη Σ.Α.Υ.– Φ.Α.Υ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη της μελέτης.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα