Περιφέρειας Ηπείρου:«Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων», με συνολικό προϋπολογισμό 660.310,46 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου Κέντρου Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων», με συνολικό προϋπολογισμό 660.310,46 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για  την  υλοποίηση του  υποέργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 660.310,46 ΕΥΡΩ( με ΦΠΑ) με cpv : 45215140-0 «κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου», αντίστοιχα, NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 318.027,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 209.799,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 2η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Βρείτε τα σχετικά αρχεία εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα