Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 73Ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 36Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ», προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ (17%)

Τεύχη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 73Ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΜΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 36Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ», προϋπολογισμού 160.000,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%). Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ), με προϋπολογισμό 134.227,66€ (δαπάνη εργασιών, Γ. Ε. & Ο. Ε., απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα