Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Έγγραφα σύμβασης για την διενέργεια ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ – ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ – ΜΑΝΩΛΑΤΕΣ» εκτιμώμενης αξίας € 300.000,00 (με ΦΠΑ).

espd-request-v2

signed Ε.Σ.Υ.

signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

signed ΣΑΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

signed ΣΑΥ

signed ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ

signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

signed ΦΑΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

signed ΦΑΥ

Γενικό_Έντυπο_Οικονομικής_Προσ_180821

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα