Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ, Προϋπολογισμός: 240.000,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 -2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ.ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ”

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ διακηρύττει τη διεξαγωγή με δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία δημοπράτησης την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:0016048041 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-11-2020, ημέρα Δευτέρα. Ως ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-11-2020, ημέρα Παρασκευή. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΧΕΙΜΑΔΙΟΥ” συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
με προϋπολογισμό 193.537,58€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ, Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ”, ανέρχεται στο ποσό των 193.548,39 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/202010:30 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ
ΤΕΥΔ WORD

2020.229 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός – Τεχνικά Έργα

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα