Περιφέρεια Θεσσαλίας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων άρδευσης στην κτηματική περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας της Π. Ε. Τρικάλων.

Συνοπτικά, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τα εξής επί μέρους έργα:

  • Κατασκευή υπογείων δικτύων άρδευσης με πλαστικούς σωλήνες εκ σκληρού PVC-U συνολικού μήκους 20.400,00 m
  • Τοποθέτηση Η/Μ συσκευών (INVERTER) στα αντλιοστάσια, 17 τεμάχια.

Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 906.372,06 € και Φ.Π.Α. 217.529,29 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.123.901,35 €.

Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2020.222 
Τακτικός Διαγωνισμός – Τεχνικά Έργα

«Εκσυγχρονισμός-Υπογειοποίηση Δικτύου Άρδευσης Κτηματικής Περιοχής

Φαρκαδόνας», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92021

Καταληκτική ημερομηνία: 15/9/202010:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.123.901,35 € (με ΦΠΑ)


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ
ΤΕΥΔ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα