Περιφέρεια Θεσσαλίας: Διαγωνισμός “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΦΑΛΑΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ”, Προϋπολογισμός: 1.666.750,00€

Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών Άρδευσης ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου (Φαλάνης -Γιάννουλης) Ν. Λάρισας – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 92645

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ διακηρύττει τη διεξαγωγή με δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία δημοπράτησης την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΦΑΛΑΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Καταληκτική ημερομηνία: 19/10/202010:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.666.750,00 € (με ΦΠΑ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2020.209 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός – Τεχνικά Έργα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΗΜΔΗΣ)
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα