Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6»με προϋπολογισμό 3.700.000,00 ΕΥΡΩ.

Έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και 6»

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (99,64%) και ΠΡΑΣΙΝΟ (0,36%) με προϋπολογισμό 2.975.818,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 59.677,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων , εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες (9) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568

1. Τεχνικη Εκθεση 3,7_ΑΑ

2. Προυπολογισμός 3,7_ΑΑ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3,7_ΑΑ

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3,7_ΑΑ

Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες_ΑΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3,7_ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3700000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 24/05/2021
Ημ/νία λήξης: 15/06/2021
ΑΔΑ: 6Ρ9Δ7ΛΗ-Ζ60
Αρ. Πρωτ.: 106474/2230
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα