Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Φωκίδας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –Δ.Τ.Ε Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) διακηρύττει ότι την 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ. (λήξη υποβολή των προσφορών) , θα διεξαχθεί με Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α. 117737 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Επιμελητηρίου Φωκίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΟΥΤΣΟΥ 2265350567

4 ΤΕΥΔ ΣΧΕΔΙΟ

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ S

7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ S

10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες(1)

12 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε S

14 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___050321

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με προκαταβολή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα