Περιφέρεια Πελοποννήσου:Προκήρυξη έργου – Π.Ε. Αργολίδας

Προκήρυξη του έργου «Διευθέτηση του χειμάρρου Ξοβριού στο Κιβέρι» – Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ:892/24-07-2020 ΑΔΑ: ΨΨΛ87Λ1-ΥΡΡ Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΞΟΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΕΡΙ» με κωδικό ΟΠΣ 5052150 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020», ΚΩΔ. 2020ΕΠ02610014, Π/Υ : 1.615.000,00 ευρώ, Cpv: 45246400-7, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΞΟΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΕΡΙ».

Δείτε την Περίληψη

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα