Περιφέρεια Πελοποννήσου:Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 300.000 €

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν από τη συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002 της ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισμού 300.000 € (με ΦΠΑ).

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, με κωδικό 2020ΕΠ52600002 της ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισμού 300.000 € (με ΦΠΑ).

Το υποέργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Μεσσηνίας και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526, με κωδικό 2020ΕΠ52600002 και έχει ενταχθεί με την υπ’ αριθμ. 277/3-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΨΙ7Λ1-ΕΥΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 1.200.000 €.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα