Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 2 ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΣΤΟΡΙ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 3 ΣΠΑΡΤΗ – ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ – ΒΟΡΔΩΝΙΑ, ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 7 ΧΑΝΙΑ ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ – ΣΕΛΛΑΣΙΑ – ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙ – ΝΤΕΜΙΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 10 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠ. ΟΔΟ 8».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ 2, 3, 7, 10

Προϋπολογισμού:  685.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έχει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  181680

Πληροφορίες

Παπαδάκος Λεωνίδας

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λακωνίας

τηλ.2731363262

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα