Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκηρύξη διαγωνισµού ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)» προϋπολογισµός 400.000 €

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για την εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ 15ΗΣ ΕΠ. Ο∆ΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ)», µε κωδικό 2020ΕΠ52600004 της ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 526 προϋπολογισµού 400.000 € (µε ΦΠΑ).

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. 1η τάξης και άνω), καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία των Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 100 του Ν.3669/08).

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα