Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Π.Ε. Αργολίδας, προϋπολογισμός:430.000,00€

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1346/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΛ7Λ1-ΗΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ”,ΥΠΟΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο5 (ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΚΙΑ-ΔΡΕΠΑΝΟ),ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΕΠ52600008, ΠΡΟΫΠ.: 430.000,00€.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα