Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Διακήρυξη έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ» Εκτιμώμενης αξίας 282.258,07€

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Ρόδου. Επιπλέον περιλαμβάνεται η συντήρηση των είκοσι έξι (26) κόμβων φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ρόδου. Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνεται η επιτήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, καταγραφή και ο εντοπισμός των βλαβών και στη συνέχεια η αποκατάσταση μετά από την έγκριση της υπηρεσία.

έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 282.258,07 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ» Εκτιμώμενης αξίας 282.258,07 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΝΑΙ» Εκτιμώμενης αξίας 282.258,07 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα