Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Διακήρυξη έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 1.140.000,00 €

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 1.140.000,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Λιμενικών Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 1.140.000,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 1.140.000,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα