Περιφέρεια Κρήτης: Προκήρυξη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΟ» . Υποέργου (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ (ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ)» 248.000,00 ευρώ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Hρακλείου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΟ» . Υποέργου (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ (ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ)»

Τίτλος έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΟ» . Υποέργου (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ (ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ)», με ΚΑ 2017 ΕΠ50200001 της ΣΑΕΠ 502.

Προϋπολογισμού: 248.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή εργασιών

  • Καθαρισμό και μόρφωση τάφρων, Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής και τάφρου ερείσματος από φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, κλαδιά κ.λπ.) για την αποκατάσταση και βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας των οδών.
  • Εργασίες σκυροδέματος, θα γίνουν εργασίες σκυροδέτησης μικρής έκτασης, όπου απαιτείται.
  • Εργασίες οδοστρωσίας, θα γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών, με κατασκευή νέου οδοστρώματος, με στρώσης υπόβασης και στρώσης βάσης μεταβλητού πάχους
    και πλήρης στρώση μεταβλητού πάχους.
  • Ασφαλτικές εργασίες, θα γίνουν εργασίες με απόξεση ασφαλτικού με βάθος φρεζαρίσματος έως 4 cm, εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής, ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους καθώς και στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.
  • Διαγράμμιση οδοστρώματος, θα γίνουν εργασίες νέας διαγράμμισης του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και θα αφορά όλο το μήκος του νέου ασφαλτοτάπητα.
  • Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, θα τοποθετηθούν νέες πινακίδες σήμανσης (ρυθμιστικές,επικίνδυνων θέσεων, πληροφοριακές) όπου απαιτείται.

20PROC007318781_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20PROC007336543_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ε.Σ.Υ. ΑΣΙΤΩΝ_signed 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ signed 

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___230920_signed 

ΤΕΥΔ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα