Περιφέρεια Κρήτης : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 129.000,0 € (με ΦΠΑ)

Σύντομη Περιγραφή: Με την υπάρχουσα κατάσταση, στην περιοχή της Αμμουδάρας, του Δήμου Αγίου Νικολάου τα όμβρια αφού πλημμυρίσουν τη λεκάνη της περιοχής, ρέουν προς τη θάλασσα πάνω από το οδόστρωμα της παλαιάς εθνικής οδού Αγ. Νικολάου – Σητείας. Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος πρόκειται να τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες, οι οποίοι θα παροχετεύουν τα όμβρια της περιοχής στον τελικό αποδέκτη.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ : 104.032,26 €.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας : Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα να υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019) για έργα κατηγορίας Α1 (Κ/Ξίες), Α2 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & Α1 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , όπως αναφέρεται στην παρ. 22.Β της Διακήρυξης σε συνδυασμό με την παρ.23.4 αυτής.

Επισυναπτόμενα

espd-request-v2 (Αμμουδάρα)_signed 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ 

Ε.Σ.Υ-ΝΕΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ-A1 

ΣΧΕΔΙΟ-A2 

ΣΧΕΔΙΟ-A3 

ΣΧΕΔΙΟ-O1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα