Περιφέρεια Κρήτης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα  με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ»

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 55.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της Σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου θρυμματιστή κλαδιών, για τις ανάγκες συντήρησης και κλαδοκοπών του Εθνικού Οδικού Δικτύου Κρήτης. Η παρούσα σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 34223300-9 (ρυμουλκούμενα οχήματα)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: είναι η 27/08/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

Περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα