Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προκήρυξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ)»

Ανακοινώνεται η διακήρυξη του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ)», προϋπολογισμού 683.475,10 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 186327.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 1η Μαρτίου 2022 ώρα 15:00.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Aνακοίνωση διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ)» pdf 105 KB 
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα