Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ»

Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 260.897,46 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 75.796,45 € για μελέτη κατηγορίας 16 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ)

2. 31.413,90 € για μελέτη κατηγορίας 10 (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

3. 58.839,79 € για μελέτη κατηγορίας 8 (ΣΤΑΤΙΚΗ)

4. 34.929,08 € για μελέτη κατηγορίας 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

5. 6.527,64 € για μελέτη κατηγορίας 9 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ )

6. 4.570,16 € για μελέτη κατηγορίας 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ)

7. 12.688,13 € για μελέτη κατηγορίας 27 (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ)

8. 2.102,21 € για μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ

 και 34.030,10 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Σχετικά Αρχεία
ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ714 KB 
ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ115 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ153 KB 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ158 KB 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ170 KB 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ159 KB 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ1381 KB 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ80 KB 
ESPD100 KB 
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα