Περιφέρεια Ηπείρου:Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 2.750.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για  την  υλοποίηση του  υποέργου α/α2: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΗΜΟΥΚΟΝΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με συνολικό προϋπολογισμό 2.750.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) της πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032834, με 45232421-9 «Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων», αντίστοιχα, NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  προϋπολογισμού 676.026,72 € (με ΓΕ ΟΕ & απρόβλεπτα), ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 1.503.310,56 € (με ΓΕ ΟΕ & απρόβλεπτα) και ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  προϋπολογισμού 544.834,32 € ( με ΓΕ ΟΕ & απρόβλεπτα).

Επισημαίνεται ότι το έργο εμπίπτει στα ισχύοντα περί «αντιστροφής υποχρέωσης ΦΠΑ»  της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά στον ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2021, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Οκτωβρίου 2021 ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα