Περιφέρεια Ηπείρου: προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 231.500,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», με προϋπολογισμό 231.500,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», με προϋπολογισμό 231.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 91984

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», με συνολικό προϋπολογισμό 231.500,00€, με CPV: 45233262-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου» και CPV: 51100000-3 «Έργα ηλεκτρομηχανολογικά»

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 140.760,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.848,42€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2020, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα