Περιφέρεια Ηπείρου: διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», με προϋπολογισμό 1.383.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», με προϋπολογισμό 1.383.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 94943

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου: «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.383.000,00€, με CPV: 45215110-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιαματικά λουτρά», 45310000-3 «Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», 45330000-9 «Υδραυλικές εγκαταστάσεις», 45350000-5 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις», κωδικό NUTS 541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 580.138,23€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 535.121,07€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2020, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα