Περιφέρεια Ηπείρου: Διαγωνισμός: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 74.400,00€

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001, με CPV: 4525900045233142-6 – «Εργασίες επισκευής οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 60.000,00€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Κατάθεση σφραγισμένων προσφορών στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Γρ. 358)

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα