Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Εκσυγχρονισμός Αντλιοστάσιων ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ»

Η Περιφέρεια Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ» (CPV:45232152-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια», Κωδικός ΝUTS: 541, με προϋπολογισμό 1.217.741,94€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και 1.510.000,00€ με ΦΠΑ και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 201352.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με  προϋπολογισμό 1.048.051,81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με  προϋπολογισμό 140.055,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  15:00  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2024  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα