Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», με προϋπολογισμό 258.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», με προϋπολογισμό 258.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 106701

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 2: «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», της πράξης: «Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», με προϋπολογισμό 258.000,00€, CPV: 45212314-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία» και κωδικό NUTS EL541.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό 117.778,58€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 89.939,11€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Μαρτίου 2021, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα