Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», με προϋπολογισμό 125.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», με προϋπολογισμό 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 93633

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», με συνολικό προϋπολογισμό 125.000,00€, με CPV: 45212361-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες», NUTS: EL543

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 98.166,06€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2020, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04η Δεκεμβρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα