Περιφέρεια Ηπείρου: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», με προϋπολογισμό 6.828.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», με προϋπολογισμό 6.828.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 94761

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επέκταση – αναβάθμιση Χ.Υ.Τ. Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», με συνολικό προϋπολογισμό 6.828.000,00€, με CPV:

 • 45240000-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα,
 • 45200000-9 «Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευή και έργα πολιτικού μηχανικού»,
 • 45236000-0 «Εργασίες διάστρωσης»,
 • 45222100-0 «Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων»,
 • 45222110-3 «Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων»,
 • 45252127-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων» και
 • 51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» και NUTS: EL542.

Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: 

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 2.572.026,80€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), 
 • ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 876.927,39€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), 
 • ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 1.028.016,10€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), και
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 1.028.016,10€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07η Ιουλίου 2021, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η Ιουλίου 2021, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα