Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ, προϋπολογισμού 995.000,00€

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ »

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ»,προϋπολογισμού 995.000,00€ , χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ 2021 και την ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε.2020ΕΠ52200001

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

espd-request-v2 (xml)
espd-request-v2-1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΓΑΡΙΤΣΑ 19-01-22
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΟΚ_ΑΝΟΙΚΤΟΣ_ΑΔΑΜ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ_ΝΑΟΚ_ΑΔΑΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΟΚ
ΕΣΥ ΝΑΟΚ
ΕΤΕΠ ΝΑΟΚ
ΕΤΕΠ2
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___060922
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΑΟΚ ΑΝΟΙΚΤΟΣ_ΑΔΑΜ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΟΚ
ΣΑΥ ΝΑΟΚ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΟΚ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΑΟΚ
ΦΑΥ ΝΑΟΚ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα