Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά κιλό προϊόντος και με προϋπολογιζόμενη συνολική αξία 12.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω8ΗΕ7ΛΕ-1Ξ5

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009441647 2021-10-29

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα