Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με κόστος 1,9 εκατ.€ η Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων στο Μεγανήσι

Σταθερά βήματα σεβασμού του περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων. Ικανοποίηση της Περιφερειάρχη, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, για τις προοπτικές σύγχρονης διαχείρισης αποβλήτων στο Μεγανήσι

Την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου» στον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», ύψους 1.945.484,31 €, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Η Πράξη αποτελείται από τα παρακάτω 6 υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας περίπου 700 t/έτος για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost.

Το έργο αφορά σε Μονάδα Κομποστοποίησης στον υπό αποκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στη θέση «Σκίζα» του Δήμου Μεγανησίου. Θα δέχεται περί τους 500 τόνους/έτος βιοαπόβλητα καφέ κάδου προδιαλεγμένων στην πηγή και θα περιλαμβάνει 1 τούνελ κομποστοποίησης και πλατεία ωρίμανσης. Θα παράγεται περί τους 350 τόνους/έτος compost, το οποίο θα χρησιμοποιείται για εργασίες αναδάσωσης. Εντός του διαθέσιμου χώρου θα υπάρχουν:

  • Χώρος προσέγγισης / ελιγμού και εκφόρτωσης των απορριμματοφόρων
  • Ένα (1) τούνελ, πλυντρίδα και βιόφιλτρο για την απόσμηση του τούνελ. Στο τούνελ θα γίνεται συγκομποστοποίηση των υλικών καφέ κάδων και των κλαδεμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης – διογκωτικό στο προς κομποστοποίηση υλικό. Θα περιλαμβάνει επίσης σύστημα αερισμού και απομάκρυνσης στραγγισμάτων
  • Πλησίον του τούνελ θα βρίσκεται χώρος εκφόρτωσης και ομογενοποίησης υλικών καφέ κάδου και τεμαχιστής κλαδεμάτων
  • Χώρος 2ης φάσης κομποστοποίησης (ωρίμανσης). Ο χώρος διαμορφώνεται σε στεγασμένη πλατεία παραπλεύρως του composting tunnel. Ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα διαστρωθεί με τσιμέντο με τις κατάλληλες κλίσεις ώστε να προστατεύεται το υπέδαφος και τα επιφανειακά ύδατα και να επιτρέπει την κίνηση των ομβρίων και επιφανειακών υδάτων και στραγγισμάτων του χώρου σε αγωγό συλλογής ομβρίων που θα τα οδηγεί μέσω φρεατίων στη δεξαμενή συγκέντρωσης στραγγισμάτων στα νότια του χώρου και μεταφορά τους στην πλησιέστερη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Σπαρτοχώρι).

Στα Έργα Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία της Μονάδας Κομποστοποίησης περιλαμβάνονται: 

  • έργα εξαερισμού, 
  • έργα απομάκρυνσης H2S και NH3 (πλυντρίδα) και 
  • έργα απόσμησης (βιόφιλτρα).

Η διαχείριση των διηθημάτων σε όλους τους χώρους της Μονάδας, θα γίνεται με τα ακόλουθα έργα:

  • Φρεάτια συλλογής επιφανειακών απορροών,
  • Αγωγοί μεταφοράς συλλεγόμενων επιφανειακών απορροών HDPE, Φ315, στην δεξαμενή συγκέντρωσης διηθημάτων που θα κατασκευαστεί νότια του χώρου.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  Προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  Προμήθεια ενός (1) φορτηγού μεταφοράς πράσινων

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:  Προμήθεια σαράντα (40) καφέ κάδων

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:  Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης Πολιτών

ΥΠΟΕΡΓΟ 6:  Τεχνικός Σύμβουλος Έργων

 Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2021, ενώ

ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2022. 

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 01/09/2021.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Tσαγκαροπούλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις προοπτικές της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων στο Μεγανήσι, τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και για την αξιόπιστη τουριστική ταυτότητα και ανάπτυξη.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα