Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Δημοσίευση Προκήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 63.000,00 €

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 63.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ. εντεταγμένες στο ΚΑΠ /Π.Ε. Λευκάδος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο του τίτλου αφορά την αποκατάσταση προβληµάτων που εντοπίστηκαν έπειτα από αυτοψία της υπηρεσίας µας στους σχολικούς χώρους του 1ου Γυµνασίου –Λυκείου, του4ου Νηπιαγωγείου και του 2ου & 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Λευκάδος.

Τα ανωτέρω σχολεία βρίσκονται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Λευκάδος και οι επεµβάσεις που προτείνονται αφορούν

  • την αποκατάσταση της αντικεραυνικής προστασίας του1ου Γυµνασίου – Λυκείου που εκλάπη,
  • την επίστρωση τµήµατος του προαυλίου χώρου του 4ου Νηπιαγωγείου µε ελαστικά πλακίδια ασφαλείας,
  • και την κατασκευή επί του προαύλιου χώρου του 2ου & 3ου ∆ηµοτικού σχολείου ενός γηπέδου Μπάσκετ – Βόλεϊ συνοδευόµενου µε την απαραίτητη υποδοµή υδροσυλλογής οµβρίων που θα συνδέεται σε παρακείµενο αγωγό.

Οι εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα µελέτη και αφορούν τα κτίρια του 1ου Γυµνασίου –Λυκείου περιλαµβάνουν τα εξής:

  • Την τοποθέτηση χαλύβδινων επιψευδαργυρωµένων ράβδων αντικεραυνικής προστασίας ,ως αγωγός συλλογής (κλωβός), µε τα κατάλληλα στηρίγµατα ,ειδικά τεµάχια συστολο-διαστολών , ακίδες ,ενώσεις και διακλαδώσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές επί των κεραµοσκεπών των δύο σχολείων.
  • Την σύνδεση του συλλεκτηρίου συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας της στέγης µε τους υφιστάµενους χάλκινους αγωγούς καθόδου διαµέσω κατάλληλων διµεταλλικών επαφών και συνδέσµων καθώς και την πλήρη τοποθέτηση νέων χάλκινων αγωγών καθόδου διατοµής 50mm2 µε τις κατάλληλες στηρίξεις και τους σφιγκτήρες σύνδεσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

Οι εργασίες που αφορούν τον προαύλιο χώρου του 4ου Νηπιαγωγείου περιλαµβάνουν τα εξής:

  • Την καθαίρεση τµηµάτων του υφιστάµενου δαπέδου άοπλου σκυροδέµατος, την επιφανειακή εκσκαφή και την υψοµετρική διαµόρφωση του χώρου µε τις κατάλληλες ρήσεις για την απορροή των οµβρίων.
  • Την κατασκευή δαπέδου έδρασης από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 0,10 µ., την τοποθέτηση προκατασκευασµένου καναλιού αποστράγγισης οµβρίων και την όδευση του σε παρακείµενο αποδέκτη.

Την επίστρωση του ανωτέρω δαπέδου µε ελαστικά πλακίδια διαστάσεων 500*500mm από βαµµένους κόκκους φυσικού ελαστικού (EPDM),καταλλήλων προδιαγραφών για να εξασφαλίζει ύψος πτώσης τουλάχιστον ίσο µε 1100mm.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΗΓ77ΛΕ-Λ12

Η διακήρυξη  είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008063295 2021-01-28

Συνοδευτικά Εγγραφα

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα