Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Διακήρυξη του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 2.421.774,19 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 581.225,81 Ευρώ),

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΤΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΟΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΝΟΤΙΑ_ΑΔΑΜ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΤΙΑ

ΕΣΥ ΝΟΤΙΑ

ΕΤΕΠ ΝΟΤΙΑ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___140121

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΟΤΙΑ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΑ

ΣΑΥ ΝΟΤΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ 1 ΝΟΤΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ 2 ΝΟΤΙΑ

ΤΕΥΔ_NOTIA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΤΙΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΤΙΑ

ΦΑΥ ΝΟΤΙΑ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα