Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διαγωνισμός για την ανάθεση έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Προϋπολογισμός:295.000.00€

ΕΡΓΟ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».

Π/Υ: 295.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 92443

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6ΞΕ27ΛΕ-Υ3Ν (ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007391667 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007391774 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα