Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Διαγωνισμός: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμός: 400.000.00€

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Π/Υ: 400.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 93233

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 90Λ47ΛΕ-ΛΧΤ (ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007534214 2020-10-23 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007534403 2020-10-23 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 16-11-2020 και ώρα 10: 00 π.μ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα