Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 650.000,00 Ευρώ

«Ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς” συν/κού προϋπολογισμού 650.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

Από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Aνακοινώνεται: ότι τίθενται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές για την “Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.” συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε
εφαρμογή των άρθρ. 46 και 47 του Ν.4412/16 , ήτοι :

1. Ενός (1) Τράκτορα,
2. Ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου Grader)
3. Ενός (1) Ελαστικοφόρου εκσκαφέα- φορτωτή (τύπου JCB)

με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αγοράς, τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων και την διασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς.

Η παρούσα ανακοίνωση και το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr στον σύνδεσμο Ανοιχτή Διακυβέρνηση -> Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις -> Διαβουλεύσεις.

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων προμηθευτών στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές των εν λόγω προμηθειών, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις – παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη.

Δείτε εδώ τη μελέτη προμήθειας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα