Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας “Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020”

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας, υλοποιεί μεταξύ άλλων έργων και το έργο “Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020”

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας, υλοποιεί μεταξύ άλλων έργων και το έργο “Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020” με σκοπό πάντα την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό μελέτης 938.000,00€ και υλοποιείται κατόπιν της προβλεπόμενης δημόσιας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, από την οποία προέκυψε Ανάδοχος με έκπτωση 53,04% (συμβατικός προϋπολογισμός 440.472,53€).

Στα πλαίσια του ως άνω έργου θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα (έναρξη την επόμενη εβδομάδα) εργασίες αντικατάστασης του οδικού ηλεκτροφωτισμού της βόρειας εισόδου Κοζάνης έως τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Κοζάνης).

Σκοπός του έργου στο οδικό αυτό τμήμα είναι η πλήρης αντικατάσταση του οδοφωτισμού (εκσκαφές, αντικατάσταση υποδομής, τοποθέτηση νέων ιστών και νέων φωτιστικών) προκειμένου να επιλυθούν χρόνια προβλήματα της υφιστάμενης εγκατάστασης οδοφωτισμού και να βελτιωθεί η ποιότητα της πλοήγησης των διερχόμενων οδηγών.

Προβλέπεται η κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, προκειμένου αυτές να εκτελεστούν με ασφάλεια προσωπικού και διερχόμενων οδηγών.

Ως εκ τούτου εφιστούμε την προσοχή των διερχόμενων οδηγών στην τήρηση των ορίων ταχύτητας και των λοιπών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,τους ευχαριστούμε δε για την κατανόηση και ανοχή τους.

Από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της έδρας της Π.Δ.Μ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα