Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:Δημοπράτηση έργου, Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας, προϋπολογισμός 130.000,00 EURO

Δημοπράτηση έργου: Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας

Κατασκευή του έργου “Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας”

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας» με προϋπολογισμό: 130.000,00 EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 92131.

Στο έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης των οδών, διαμόρφωσης της μηκοτομής και των των κατά πλάτος κλίσεων, κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, τοιχία προστασίας καταπτώσεων, κατασκευή υπόβασης, βάσης και ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα