Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ»

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • 1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,
  • 2) Απομάκρυνση βλάστησης κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ’ υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, πριν, κατά τη διάρκεια και στο πέρας της εκτέλεσης όποιας εργασίας (συμβατικής ή έκτακτης) θα λαμβάνει χώρα φωτογράφηση από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και η φωτογραφική τεκμηρίωση θα επισυνάπτεται στις αντίστοιχες, υποβαλλόμενες επιμετρήσεις και στο Μητρώο του έργου. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών και κάθε φορά που συντάσσει σχετικό λογαριασμό, να υποβάλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφίες από την πορεία υλοποίησης του έργου ως απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της πιστοποίησης του οποιαδήποτε σταδίου του έργου.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα