Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη βιοποικιλότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου:

«Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»

Προϋπολογισμός μελέτης : 661.900,00 € (με Φ.Π.Α.) / 533.790,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 301/6 – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός ΠΔΕ : 2019ΕΠ30160007

Κωδικός CPV σύμβασης : 45212000-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων)

κατηγορίες έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα