Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας , προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με προϋπολογισμό έργου : 50.000,00€ με Φ.Π.Α (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100007).

            Με την υπ’ αριθμ 51440/22.05.2020 (ΑΔΑ: 6Κ5Ρ46ΜΤΛΡ-Σ0Η) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», στο Π.Δ.Ε. ως υποέργο του ενταγμένου στην Σ.Α.Ε.Π.001 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΝΤΑΣΚΑ¨ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», με κωδικό 2018ΕΠ00100007

Μεταφόρτωση συνημμένων: 06____4.pdf

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα