Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διακήρυξη ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου καθώς και του κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 18.000,00€

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου καθώς και του κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για δύο (2) έτη

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, μετά από την αριθμ.: 876/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ: συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς και του κτιρίου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
απόψεως προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ασφαλίστρων

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα