Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, (5) ατόμων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην Π.Ε. Ηλείας

«Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (5) ατόμων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας»

Ανακοινώνουμε

Α. Την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας με τις παρακάτω ειδικότητες:

Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε. 1.3 (Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων και τα σύνθετα μηχανήματα τύπου JCB κλπ (Π.Δ. 113/2012) ή ομάδες Β’, Δ’ τάξης σύμφωνα με το ΠΔ 31/1990.

Δύο (2) εργάτες ΥΕ Εργατών.

Έναν (1) οδηγό φορτηγού, ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας και κάρτα ταχογράφου

Β. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί υπό τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.

Γ. Οι υποψήφιοι, που πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας 3ος όροφος στο Τμήμα Προσωπικού από 14/10/2020 ‘εως και 20-10-2020

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα