Περιφέρεια Αττικής: Συντήρηση και καθαρισμός στηθαίων ασφαλείας, υπόγειων διαβάσεων και πινακίδων σήμανσης στους οδικούς άξονες προϋπολογισμού 4.997.820,00€

Συντήρηση και καθαρισμός στηθαίων ασφαλείας, υπόγειων διαβάσεων και πινακίδων σήμανσης στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ., Περιφέρειας Αττικής

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ GRAFFITI & TAGS ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ., ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.997.820,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α ΕΣΗΔΗΣ:96976).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η/10/2020 και ώρα 17:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 27η /10/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ (Ψ0ΛΣ7Λ7-ΧΙΕ).

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ178 kB2020-09-21 17:18

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα