Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη “Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)”, προϋπολογισμού 5.999.603,60€

Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: “Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2020-2022)”, προϋπολογισμού 5.999.603,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α ΕΣΗΔΗΣ:96310).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 5η/10/2020  και ώρα 17:00π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 9η /10/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω0ΠΕ7Λ7-ΝΕΧ).

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ189 kB2020-09-08 12:20
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα