Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη Διαγωνισμού Συντήρηση αντλιοστασίων υπόγειων διαβάσεων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. για τα έτη 2020-2022, προϋπολογισμού 1.225.616,00€

Συντήρηση αντλιοστασίων υπόγειων διαβάσεων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. για τα έτη 2020-2022

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. για τα έτη 2020-2022”, προϋπολογισμού 1.225.616,00  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(α/α ΕΣΗΔΗΣ:96989).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12η/10/2020 και ώρα 17:00π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 16η /10/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 63ΟΓ7Λ7-Η2Δ)

Σημείωση: Εκ παραδρομής στην περίληψη διακήρυξης αναγράφεται ότι “Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 09/10/2020”, αντί του ορθού που είναι 09/09/2020.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ194 kB2020-09-10 12:19
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα