Περιφέρεια Αττικής: Παράταση του Διαγωνισμού «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας»

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας».

Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.017.385,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV Περιγραφή
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
31680000 Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων
30230000 Εξοπλισμός Η/Υ
32400000 Δίκτυα

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 339,83 KB17/11/22 11:44:43

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα