Περιφέρεια Αττικής: Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία – Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 585,κωδικός 2014ΕΠ58500046

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης aziavra@patt.gov.gr, Αγγελική Ζιάβρα, τηλ. 213 – 160 1663 και dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Γραμματεία,τηλ. 213 – 160 1691.

Αρχείο Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Download this file (211025_remata_Nison_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ 295 kB 2021-10-25 16:05
Download this file (211025_remata_Nison_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1283 kB 2021-10-25 16:04
Download this file (211025_remata_Nison_texniki.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 245 kB 2021-10-25 16:06
Download this file (211025_remata_Nison_esy.pdf)ΕΣΥ 454 kB 2021-10-25 16:07
Download this file (211025_remata_Nison_oik.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 261 kB 2021-10-25 16:07
Download this file (211025_remata_Nison_timologio.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 339 kB 2021-10-25 16:07
Download this file (211025_remata_Nison_proip.pdf)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 135 kB 2021-10-25 16:07
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα